Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Kult, hellig, myte, legende, historie

Beskrivelse af dette motiv: Et helligsted er et "kultsted eller et mål for valfart eller pilgrimsfærd" (Gads Religionsleksikon, 1999). Til helligsteder er der ofte tilknyttet fortællinger: myter, legender, fortællinger om mirakler. Det historiske element er centralt for Andersens hyppigste brug af motivet; det er steder, der i sig har en historie om noget helligt – men nu er forladte. Motivet fremkalder en følelse af historiens vingesus og en kombination af undren og ærbødighed ved mødet med det hellige knyttet til et sted.

Eksempel :

Gjennem Luften, over Havet til Italien, hen hvor det gamle evige Roma laae; det er udslettet, Campagnen en Ørk; af Peterskirken vises der en eensomstaaende Muur-Rest, men man tvivler om dens Ægthed.

Til Grækenland, for at sove en Nat i det rige Hotel høit paa Olympens Top, saa har man været der; Farten gaaer mod Bosporus, for der i nogle Timer at hvile ud og see det Sted, hvor Bysanz laae; fattige Fiskere spænde deres Næt der, hvor Sagnet fortæller om Haremets Have i Tyrkernes Tid.

Kommentar til dette tekststed:

Olympen er et bjergmassiv i Thessalien (Grækenland), i græsk mytologi gudernes bolig.