Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Glemsel, død, Hades, underverdenen

Beskrivelse af dette motiv: Lethe: Lethe er i græsk mytologi af af de fem flod er i underverdenen, hvor dødsguden Hades hersker. Lethe er de dødes drikkested, hvor de kan glemme deres liv på jorden. Flodens navn betyder "glemsel". Jvf. Hesiods Theogoni.

Eksempel :

Først naar vi gaae fra Dybet op og søge Landets Kyster,
Os smitter eders glubske Sind, vi æde da vor Næste,
Som fordum eders Adelsmænd og de catholske Præste.
Døe maae og skal Du, det er vist, selv om Du Guld kan græde,
Thi ret paa canibalsk Maneer hist oppe I os æde.
Ha! Hævn er sød. – Vi har en Flod som bruser frem med Torden,
Den kaldes Lethe her til Lands og kommer ned fra Jorden;
Der skal Du ned, hver Draabe der har Himmelen forbandet,
Tidt har den næsten druknet os, som dog er vant til Vandet!« –