Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Beskrivelse af dette motiv: Nytår fejres hos de fleste folk. Nytårsaften er et forvandlingens tidsrum, hvor forskellige ritualer gennemspilles. Nytår forbindes med tanken om fornyelse. Verden er ny igen, og man kan begynde på en frisk.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.