Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Højtid, fest, liv, død, forår

Beskrivelse af dette motiv: Den jødiske påske, pesach, som i Det Nye Testamente kaldes jødernes påske, fejres til minde om udvandringen fra Ægypten (Exodus, 2. Mosebog). Påsken har også rod i en tradition for forårsfest til fejring af byghøsten og kvæget. I kristendommen er påsken en højtid til minde om Jesus' død og opstandelse, der ifølge evangelierne fandt sted under påsken i Jerusalem. (Gads Religionsleksikon, 1999)

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.