Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Brød, bud, jødedom

Beskrivelse af dette motiv: Forbudet mod syrnet eller hævet brød knytter sig til jødiske højtider, f.eks. Pesach (15.-21.22. Nisan) og er indstiftet i 2. Mosebog 12, vers 15 og 19.

Syv dage skal I spise usyrede brød. I skal sørge for, at al surdej er fjernet fra jeres huse allerede den første dag, for enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den syvende dag, det menneske skal udryddes fra Israel.

2. Mos 12,15

Syv dage må der ikke findes surdej i jeres huse, for enhver, der spiser syrnet brød, det menneske skal udryddes fra Israels menighed; det gælder både den fremmede og landets egne. I må ikke spise noget syrnet brød; overalt, hvor I bor, skal I spise usyrede brød.

2. Mos 12,19-20

Oversigt