Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Bibelen, Religion

N�gleord:

Hellig bog, islam, Allah, ord

Beskrivelse af dette motiv:

Koranen: Arabisk "oplæsning" eller "recitation". Koranen er ifølge traditionen overdraget fra Allah til Muhammad via ærkeenglen Gabriel. Koranen anses i Islam for at være de endelige og fuldstændige ord til menneskeheden, hvorimod jødedommens og kristendommens åbenbaringer og skrifter anses for at være ufuldstændige og visse steder fordrejede, korrumperede i overleveringen.

Muhammad modtog sine første åbenbaringer i Mekka i 610 og fik åbenbaringer indtil sin død i 632.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.