Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Under, Gud, overnaturlig hændelse

Beskrivelse af dette motiv: Et mirakel er en hændelse, der forklares som højere magters indgriben. For eksempel overnaturlige, uforklarlige hændelser, usædvanlige naturfænomener, uventet helbredelse eller redning.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.