Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Religion

N�gleord:

Kærlighed, selv, en anden

Beskrivelse af dette motiv:

"Næsten" eller "din næste" er et helt centralt begreb i kristendommen, hvor ikke-selviskheden i forholdet til medmennesker betones:

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.
Matthæusevangeliet 22,37-39

Som et centralt bud i kristendommen markerer det den forskel i forhold til den gammeltestamentlige jødedom, at lov; påbud og ikke mindst forbud, afløses eller suppleres af kærlighed.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.