Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Syn, ansigt, menneske, Gud, indsigt, hybris, nemesis, hovmod, fald, stolthed, ydmyghed, gudsfrygt

Beskrivelse af dette motiv:

Forbudet mod at se det guddommelige eller Gud selv er et spørgsmål om gud- eller ærefrygt. Gud forbyder Moses at se Ham i 2. Mosesbog 33, 18-20, hvor Moses beder: "Lad mig dog se din herlighed!" og Gud svarer:

Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser nåde, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg vil. Men han sagde: Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.

Det guddommelige er ikke for dødelige. Meningen er den samme som i H.C. Andersens eventyr "Boghveden", hvor den arrogante boghvede advares af mere gudfrygtige vækster om at dukke sig og se bort fra lynet, "thi i Lynet kan man see ind i Guds Himmel, men det Syn kan selv gjøre Menneskene blinde, hvad vilde der da ikke skee med os Jordens Væxter, vovede vi det, vi, som ere langt ringere!". I Andersens fabel om boghveden er forbudet gradbøjet, og det er heller ikke Gud selv, man ser. Boghveden brændes af lynet som straf for sit overmod.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.