Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Beskrivelse af dette motiv: At skrifte er en måde at bekende sine synder på og derved, via bod, opnå syndsforladelse. Det kan foregå i kirken i en skriftestol.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.