Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� At dø og stige til himmels

N�gleord:

Liv, død, sjæl, forvandling

Beskrivelse af dette motiv: Genopstandelse refererer uundgåeligt til Jesu genopstandelse efter korsdøden og dogmet om kødets opstandelse ved Kristi/Messias' genkomst, men hos Andersen (som hos B.S. Ingemann) er kødets genopstandelse ikke på tale.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.