Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Motivet Dåb er en del af: Ritual

N�gleord:

Vand, indvielse, kristendom, forvandling

Beskrivelse af dette motiv: Dåb med vand er et velkendt ritual i den kristne kirke, som kan føres tilbage til den tidligste kristendoms historie; Johannes Døberen. Dåben er en indvielse til Kristus, hans offerdød, Guds nåde og tilgivelse og genopstandelsen til det evige liv.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.