Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Helgen d�kker bl.a. over: Jomfru Maria

N�gleord:

Helligt menneske. Maria, Jesu moder, er det allermest fremtrædende eksempel.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.