Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Fortælling, sjæl, udødelighed, genopstandelse, forvandling, tilværelse efter døden.

Beskrivelse af dette motiv: Sagn, genfortalte trosforestillinger eller historier om sjælens udødelighed og opstandelse eller forvandling til en tilværelse efter døden.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.