Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Natur, overtro, illusion, lygtemand

Beskrivelse af dette motiv: "Lygtemænd er genfærd af uretfærdige mennesker, som ved deres lysskær søger at få de vejfarende til at fare vild og at lokke dem ud i moser og sumpe." – J.M. Thiele: Danmarks Folkesagn (1843-60), 1968, bd. 2, s. 238. Lygtemænd er for det meste blot interiør fra overtroens verden hos H.C. Andersen. I eventyret "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen" spiller de dog en hovedrolle.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.