Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Kloster, Nonner

N�gleord:

Kloster, livsbane, valg, tro

Beskrivelse af dette motiv: Munke spiller samme rolle som nonner i H.C. Andersens eventyr og historier; de er fortrinsvis et religiøst motiv, der beskrives på afstand for at give stemning og lede tanken i retning af klosterlivets religiøse orden og (selv)opofrelse. Dog er der en enkelt hovedperson, nemlig i eventyret om "Psychen", der selv bliver munk.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.