Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Natur, overtro, illusion

Beskrivelse af dette motiv: Elverfolk er i H.C. Andersens forfatterskab bedst kendt fra eventyret "Elverhøi", men de findes en del andre steder, ofte som et element blandt andre i et overnaturligt sceneri.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.