Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Kloster, Munke

N�gleord:

Kloster, tro, livsbane, valg

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.