Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Slange, uhyre, verden

Beskrivelse af dette motiv: Lindormen og midgårdsormen er slangevæsener fra den nordiske mytologi. Som slangevæsener er de bl.a. beslægtede med slangen ved Kundskabens træ. Lindormen er et uhyre, der dræber, forhindrer folk i at komme i kirke eller beskytter skatten. Midgårdsormen omkranser, ligesom den græske titan Oceanos, jorden (Midgård).

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.