Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Guder, ånder og dæmoner, Lindormen, midgårdsorm

Beskrivelse af dette motiv: Yggdrasil er verdenstræet i nordisk mytologi, et kolossal, eviggrønt asketræ. Træet står i midten af verden, og det tre rødder er i henholdsvis dødsriget, jætternes og menneskenes verden. Ved de tre rødder er tre kilder, bl.a. mimers brønd, som Odin skænkede sit ene øje for at vinde visdom. Navnet Yggdrasil betyder Odins (Yggs) hest, hvilker hentyder til en myte om, at Odin har hængt og "redet", dvs. svinget og svævet for vinden, i dets grene. Se Gads religionsleksikon, 1999.

Oversigt