Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Beskrivelse af dette motiv: Guds nåde er, som hos Luther, hos Andersen kun virksom, hvis den modtages med tro, ja, den gives kun den, der tror og er ærefrygtig.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.