Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Guder, ånder og dæmoner

N�gleord:

Hav, sirener

Beskrivelse af dette motiv: Havfolk, havfruer og havmænd, er havets 'dæmoner', en slags afguder, der med sang og toner lokker mennesker til, ofte med druknedøden til følge, men ikke nødvendigvis af ondskab. Havfolk er nært beslægtet med andre vand-væsner som åmanden og nøkken.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.