Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Havfolk, Nøkken

N�gleord:

Vand, død

Beskrivelse af dette motiv: Væsen, der bor i åer og vandløb og med sang og spil lokker mennesker til som sit bytte. Således beslægtet med havfolk, sirener, elverpiger, huldrer og nøkken. Det har ingen lighed med mennesker bortset fra hovedet, jvf. J.M. Thiele: Danmarks Folkesagn, (1843-60, 1968), bd. 3, s. 173. Se også eventyret Klokkedybet.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.