Tekststed fra "Æblet" (1959)

Registrerede motiver i dette tekststed

(...) nu hang kun det allersidste [æble], og naar det faldt var Træets Historie ude. – Mon det netop var den Tanke som opfyldte den ældre Mand, som kom paa Veien, stod stille, grundede og fæstede stirrende sine Øine paa det ene sidste Æble paa Træet, det var i det mindste saa rimeligt, thi denne Mand, var just den samme der som lille Dreng havde plantet Æblekjernen, men ikke havde seet den voxe, ikke havde seet hvad der kom ud deraf – Noget han ikke vidste, et Guds Blik for hans Tanke der i dette Øieblik grundede paa Skabnings Samhold, Guds Tanker – der, som vi kalde Naturkræfter – Verdens Gaaden vilde han løse – en sagte Luftning, rørte Træets Blade – Guds Aande svævede og svæver over det Hele – Æblet faldt fra Træet – Tyngdens Love løste et Problem, det var Newton.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud

Nøgleord: Æble, liv, historie, vækst

Kommentar: Se Oldefa'er (1870).