DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

Tekststed fra "Kartoflerne" (1953)

»Hvad Godt er kommer nok engang til Agt og Ære!« sagde Moermoer. »Husk bare paa Kartoflerne, de kan tale derom, kunde de tale!« –

De have rigtignok prøvet Miskjendelsens Dage. Det hjalp dem ikke engang at Præsterne prædikede fra Prædikestolen: at de vare til Glæde og Nytte, Folk troede ikke derpaa; (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Prædiken
  2. Præst
  top Top