Tekststed fra "'Man siger -'!" (1949)

Registrerede motiver i dette tekststed

Man siger at i gamle Dage var under de fleste Kirker begravet en levende Hest og denne kom hver Nat som Spøgelse, humpende paa tre Ben og stillede sig uden for hvert Huus hvor Een skal døe. Hælhesten har været der! siger man, men vi troe ikke paa den Hælhest og dog troe vi paa Hælhesten. Under Poesiens store Kirke sætter sig tidt saadant et Spøgelse, en Litterair Helhæst; ved Aftenstid humper den frem for Comediehuset og siger, nu skal den Digter, den Skuespiller eller Skuespillerinde døe – men de døe ikke, fordi Helhesten vrinsker. Lad ham staae paa Græs i Aviserne, gaae paa Papirsmark og spøge, men det er tidt en daarlig Spøg. Stakkels Helhest, tidt er han en virkelig ung Mand, der ikke kan hitte rede i sig selv, og han er blevet Helhest – det er ikke saa meget som at være Klokker, men man siger det er frygteligere!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Helhesten

Nøgleord: Anmelder, kritiker, papir, ord

Kommentar: Ligesom i "Gudfaders Billedbog" tjener helhesten til en karikatur af anmelderstanden.