Tekststed fra "Tante Tandpine" (1872)

Senere sagde hun, at det kun var Dril af hendes gamle Ven; han var det ædleste Menneske paa Jorden, og naar han engang døde, blev han til en lille Guds Engel i Himlen!

Jeg tænkte meget over den Forvandling og om jeg vilde være istand til at kjende ham i den nye Skikkelse.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Engle
  2. Fortælling om opstandelse