Tekststed fra "Portnøglen" (1872)

Han var en levende Avis i al Skikkelighed, vidste Besked om Forlovelser, Bryllupper og Begravelser, Bogsnak og Bysnak, ja han henkastede hemmelighedsfulde Hentydninger om at vide Besked, hvor Ingen vidste den. Han havde det fra Portnøglen.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Begravelse
  2. Bryllup, vielse