Tekststed fra "Danske Folkesagn" (1870)

Saaledes traadte han en Dag ind i Professorens tarvelige Stue, det var heller ikke Professoren han denne Gang vilde tale med, det var igjen hans Jomfru Datter, Ingeborg Vinding, som gav ham Kysset, Indvielsen til hans Lykke; fjorten Dage der efter holdt Hr Peter Vendelboe Løvenørn sit Bryllup.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bryllup, vielse
  2. Forsynstro
  3. Gud
  4. Salme
  5. Salmebog
  6. Tro
  7. Varsel