Tekststed fra "Hvad gamle Johanne fortalte" (1872)

»Spisekammeret er fyldt!« sagde Konen. »Det kunne vi takke vor gode Frue for. Jeg er ved Helsen og har gode Kræfter. Det er syndigt af os at klage!«

Julen over blev Herskabet i deres Gaard paa Landet, men i Ugen efter Nytaar toge de ind til Staden, hvor de tilbragte Vinteren i Glæde og Fornøielse; de kom til Bal og Høitid hos Kongen selv.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Jul, juletræ
  2. Nytår
  3. Synd, synder

Nøgleord: Mand, kone, vinter