Tekststed fra "Gartneren og Herskabet" (1872)

Ved Nytaar kom, i et af Hovedstadens illustrerede Blade, et Billede af den gamle Gaard; man saae Flagstangen og Havre-Neget for Himlens Fugle i den glade Juul, og det stod omtalt og fremhævet som en smuk Tanke, at en gammel Skik her var bragt i Hævd og Ære, saa betegnende just for den gamle Gaard.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Jul, juletræ
  2. Nytår

Nøgleord: Vinter