Tekststed fra "Hønse-Grethes Familie" (1869)

Det var Marie Grubbe! saa underlig var hende Lykkens Tumleklode. Mange Helligtrekongeraftener til blev hun ikke i Live; Holberg har nedskrevet at hun døde i Juni 1716, men han har ikke nedskrevet, for han vidste det ikke, at da Mo'er Søren, som hun kaldtes, laae Liig i Borrehuset, fløi en Mængde store, sorte Fugle hen over Stedet, de skreg ikke, som vidste de at der hører Stilhed til Begravelse. Saasnart hun laae i Jorden vare Fuglene ikke mere at see (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Begravelse
  2. Grav
  3. Helligtrekonger

Nøgleord: Kvinde, historie, død, fugle