Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

Det har tidt seet sort ud, blæst en Storm, men Solskinnet er dog ikke blæst bort, det bliver! og stærkere endnu end det stærkeste Solskin er Gud! Vorherre raader for Mere end for Kjøbenhavn.«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud

Nøgleord: Nation, tro