Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

Nu brænder det ogsaa i Nørre Kvarteer, og Kirkerne brænde: Sanct Petri, Vor Frue! Hør Sangværket spiller sin sidste Sang: »Vreden Du afvend, Herre Gud af Naade!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirke
  2. Salme

Nøgleord: Brand, ild, by

Kommentar: Københavns brand 1728