Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

Dog, da var hun hos ham, nu er hun ene, for altid ene! Hun veed ei hans Grav og Ingen veed den.

»Troskab mod Manden var al hendes Brøde.«

– Hun sad i Aaringer, lange og mange, mens Livet rørte sig udenfor. Det staaer aldrig stille, men det ville vi et Øieblik her, tænke paa hende og Sangens Ord:

»Min Huusbond holdt jeg tro min Eed I Nød og stor Elende!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Ed
  2. Grav

Nøgleord: Mand, kvinde, ægteskab, ensomhed

Kommentar: Det drejer sig om Leonora Christina og Korfitz Ulfeldt.