Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

»Vee over Dig, Christjern den Onde! det udøste Blod paa Stockholms Torv raaber høit over Dig, Forbandelsens Vee!«

Og Munkenes Raab har den samme Dom: »Du være forstødt af Gud og af os! Den lutherske Lære kaldte Du hid; til den gav Du Kirke og Prædikestol, lod Djævelens Tunge tale. Vee over Dig, Christjern den Onde!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Kirke
  3. Munke
  4. Tro

Nøgleord: Fordømmelse, ondskab