DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

»Vee over Dig, Christjern den Onde! det udøste Blod paa Stockholms Torv raaber høit over Dig, Forbandelsens Vee!«

Og Munkenes Raab har den samme Dom: »Du være forstødt af Gud og af os! Den lutherske Lære kaldte Du hid; til den gav Du Kirke og Prædikestol, lod Djævelens Tunge tale. Vee over Dig, Christjern den Onde!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Kirke
  3. Munke
  4. Tro

Nøgleord: Fordømmelse, ondskab

  top Top