Tekststed fra "Gjemt er ikke glemt" (1866)

Og derfor øver hun saa mangen god Gjerning, tænker paa dem Alle i de fattige Huse og i de rige Huse, hvor der ogsaa ere Bedrøvede. Det er skjult og gjemt, men det er ikke glemt af Vorherre!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Tanken om sjælens regnskab for godt og ondt ved døden

Nøgleord: Kvinde, livsførelse