Dette er et resultat af en søgning efter "udødelig". Fundene er markeret i teksten.

Siden uden markerede søgeord og uden denne boks.

Ny søgning

Tekststed fra "Folkesangens Fugl" (1864)

Registrerede motiver i dette tekststed

Døden er der ikke, Livet vælder; vi fornemme det i Toner, de bruse som fra Kirkens Orgel, gribe os som Klang fra Elverhøi, som Ossianske Sange, som Valkyriens susende Vingeslag. Hvilken Samklang! den taler ind i vort Hjerte, løfter vor Tanke, det er Folkesangens Fugl vi høre! Og i dette Nu: Guds varme Aande puster fraoven, Sneebjerget slaaer Revner, Solen skinner derind, Vaaren kommer, Fuglene komme, nye Slægter, med de hjemlige, samme Toner. Hør Aarets Drapa: Sneestormens Magt, Vinternattens tunge Drøm! Alt løses, Alt løfter sig i deilig Sang fra Folkesangens Fugl, der aldrig døer.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Kirke

Nøgleord: By, udødelighed, kunst, vinter, erindring, sang