Tekststed fra "Lille Claus og store Claus" (1835)

Solen skinnede saa deiligt, og alle Klokker i Kirketaarnet ringede til Kirke, Folk vare saa pyntede, og gik med Psalmebog under Armen hen at høre Præsten prædike og de saae paa lille Claus, der pløiede med fem Heste, og han var saa fornøiet, at han smeldede igjen med Pidsken og raabte: »hyp, alle mine Heste!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirke
  2. Prædiken
  3. Præst
  4. Salmebog