Tekststed fra "Iisjomfruen" (1861)

(...) Lykken var med ham, som den altid er med Den, der stoler paa sig selv og husker paa: »Vor Herre giver os Nødderne, men han knækker dem ikke for os!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud
Kommentar: "Vor Herre giver os Nødderne osv." er et italiensk ordsprog.