Tekststed fra "Psychen" (1861)

Registrerede motiver i dette tekststed

Hvor eengang var en snever Gade med Levninger af et gammelt Tempel, laae nu ud til Pladsen et Nonnekloster; her i Haven blev gravet en Grav, en ung Nonne var død og skulde i denne Morgenstund sænkes i Jorden. Spaden stødte mod en Steen; blendende hvid skinnede den; det hvide Marmor var at see, det rundede sig til en Skulder, den kom mere frem; forsigtigere førtes Spaden; et Qvindehoved blev at see, – Sommerfuglevinger. Fra Graven, hvori den unge Nonne skulde nedlægges, løftede man i den rosenrøde, blussende Morgen en deilig Psycheskikkelse, meislet af det hvide Marmor.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Begravelse
  2. Grav
  3. Helligsted
  4. Kloster
  5. Nonner

Nøgleord: Kunstværk, jord, udødelighed