Tekststed fra "Psychen" (1861)

Registrerede motiver i dette tekststed

Klosterbroderen Ignatius kom som Ven og Læge, kom med Religionens Trøsteord, talte om Kirkens Fred og Lykke, Menneskenes Synd, Naaden og Freden i Gud.

(...)

Nu først syntes han at have forstaaet sig, fundet Veien til Sandheden og Freden. I Kirken var Guds Lys og Klarhed, i Munkecellen den Ro, hvor Mennesketræet kunde voxe op gjennem Evigheden.

Broder Ignatius støttede hans Tanke, og Beslutningen stod fast. Et Verdensbarn blev en Kirkens Tjener, den unge Kunstner gav Afkald paa Verden, gik i Kloster.

Hvor kjærligt, hvor glad hilsedes han af Brødrene; hvor søndagsfestlig var Indvielsen. Gud, syntes han, var i Kirkens Solskin, straalede i det fra de hellige Billeder og fra det blanke Kors.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Indvielse, initiation
  3. Kirke
  4. Kloster
  5. Kors
  6. Munke
  7. Nåde
  8. Religion
  9. Synd, synder
  10. Tro

Nøgleord: Kunst, sygdom