Tekststed fra "Bispen paa Børglum og hans Frænde" (1861)

Registrerede motiver i dette tekststed

Det er i Franken, her møder hun en stadselig Ridder, ham følge tolv stridsklædte Svende; han standser og seer paa det underlige Tog, og spørger de to Kvinder om deres Reises Maal, og fra hvilket Land de komme; da nævner den yngste Thy i Danmark, melder sin Sorg og Elende, og snart faaer det Ende, Vorherre har ledet det saa. Den fremmede Ridder er hendes Søn. Han rækker hende Haanden, han tager hende i Favn; og Moderen græder, det kunde hun ikke i Aaringer, men vel bide sig i Læben, saa de varme Blodsdraaber piblede frem.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud

Nøgleord: Moder, søn, genforening

Kommentar: Den landflygtige moder træffer ingen andre end sin søn, Jens Glob, der vil hjælpe hende mod den onde og uretfærdige biskop af Børglum.