Dette er et resultat af en søgning efter "udødelig". Fundene er markeret i teksten. Gå til det første fund.

Siden uden markerede søgeord og uden denne boks.

Ny søgning

Tekststed fra "Flyttedagen" (1860)

det var en Konge, der i en Hungersnød blev sit Folks Velgjører, og Folket reiste ham et Monument af Snee, med den Indskrift: »Hurtigere end dette smelter, hjalp Du!« Jeg kan tænke, at Døden gav ham, i Henhold til Monumentet, et eneste Sneefnug, der aldrig smelter, og det fløi som en hvid Sommerfugl over hans kongelige Hoved ind i Udødeligheds-Landet.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Guds Rige, himlen

Nøgleord: Gode gerninger