Tekststed fra "Pen og Blækhuus" (1859)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Hvor taabeligt, om Buen og Violinen vilde hovmode sig over deres Gjerning! og det gjør dog saa tidt vi Mennesker, Digteren, Kunstneren, Opfinderen i Videnskaben, Feltherren; vi hovmode os, – og Alle ere vi dog kun Instrumenterne Vor Herre spiller paa; ham alene Æren! vi have Intet at hovmode os over!«

(...)

(...) Digteren sov ikke! Tankerne vældede frem, som Tonerne fra Violinen, trillende som Perler, brusende som Stormen gjennem Skoven, han fornam sit eget Hjerte deri, han fornam Glimtet fra den evige Mester.

Ham alene Æren!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. From ydmyghed og taknemmelighed
  2. Gud

Nøgleord: Digter, mand, inspiration, ånd, sjæl, hjerte, nat, tanker, ord, musik