Tekststed fra "Taarnvægteren Ole" (1859)

Registrerede motiver i dette tekststed

Jeg læste i Bogen Nytaarsaften og var saa henne i den, at jeg glemte min sædvanlige Fornøielse Nytaarsnat, at see paa »den vilde Hær til Amager!« ja, den kjender De nok ikke!

Hexenes Part paa Kosteskaft er bekjendt nok, den er St. Hans Nat og til Bloksbjerg, men vi have ogsaa den vilde Hær, den er indenlandsk og nutids, den gaaer ad Amager til Nytaarsnat. Alle de daarlige Poeter, Poetinder, Spillemænd, Bladskrivere og kunstneriske Offentligheder, de, som ikke due, ride Nytaarsnat gjennem Luften ud til Amager; de sidde skrævs over deres Pensel eller Pennefjeder, Staalpen kan ikke bære, den er for stiv.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Heks
  2. Nytår

Nøgleord: Hekse, forfattere

Kommentar: Jvf. kapitel 8 af Fodreise, hvori "Forfatteren seer paa Amager en stor Konge-Revue over alle Digterværker" – også nytårsnat.