Tekststed fra "Pigen, som traadte paa Brødet" (1859)

Registrerede motiver i dette tekststed

I Vinterens Forløb havde Fuglen samlet og givet saa mange Brødsmuler, at de veiede op tilsammen med hele det Brød, som lille Inger havde traadt paa for ikke at smudske sine Skoe, og da den sidste Brødsmule var funden og given bort, blev Fuglens graae Vinger hvide og bredte sig ud.

»Der flyver hen over Søen en Terne!« sagde Børnene, der saae den hvide Fugl; nu dykkede den sig ned i Søen, nu løftede den sig i det klare Solskin, den skinnede, det var ikke muligt at see hvor den blev af, de sagde, at den fløi lige ind i Solen.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. At dø og stige til himmels
  2. Synd, synder
  3. Tanken om sjælens regnskab for godt og ondt ved døden

Nøgleord: Fugl, natur, lys, ild, børn, sø, vand

Kommentar: Inger opvejer sin synder ved at samle krummer til andre fugle i en mængde, der modsvarer det brød, hun trådte i mudderet for ikke at få beskidte sko. Det er hendes bod.