Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Registrerede motiver i dette tekststed

Comedien var da nu forbi for denne Gang, og enhver begav sig til sit; da tog den Fremmede den stakkels Dronning Ester i sine Hænder, og smurte hende med den kostelige Salve han eiede, og strax blev hun heel, og hvad der endnu var mere underligt, hun bevægede sine Lemmer af sig selv, gjorte en dyb Compliment og slog ud baade med Arme og Been. Da blev Marionetspilleren saa glad i sit Hjerte, thi nu kunde hun selv røre sig, uden at han behøvede at trække i Snorene, og manglede alene Mælet for at være en fuldkommen Dame.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Magi
  2. Mirakelmiddel

Nøgleord: Dukke, marionet, magi

Kommentar: "Dronning Ester" er en marionetdukke fra dukketeateret, som en hund har bidt i stykker. Den magiske salve eller "den Fremmede"s magi gør hende levende.