Tekststed fra "Et Blad fra Himlen" (1853)

Ikke et Blad var at finde, det eneste laae i den Dødes Kiste og derom vidste Ingen.

Og Kongen selv kom i sin Mismod ud i Skoven til Stedet. »Her har Træet staaet!« sagde han, »det er et helligt Sted!« –

Og Jorden her blev indhegnet med et gyldent Gitter og der kom Skildvagt, og det baade Nat og Dag.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bibelen
  2. Helligsted
  3. Kiste
Kommentar: Bladet ligger i en Bibel i kisten.