Tekststed fra "'Hun duede ikke'" (1852)

»(...) – Jeg har slidt og slæbt, stridt og stræbt for Barnets Skyld, vasket Trapper, vasket Linned, grovt og fiint, men jeg skal ikke have det bedre, vil vor Herre! men han løser nok op for mig og sørger for Drengen.«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud

Nøgleord: Moder, søn, opofrelse, tro, trøst